میل لنگ تراشی برادران فلاح اسلام لو > اطلاعات تماس

 

آدرس و شماره تلفن کارگاه


آدرس : ارومیه - بلوار شیشخ شلتوت - روبروی اویکو

تلفن : 32365236  -  32369366   044   98+

نمابر :

کد پستی :5714943374

پست الکترونیکی : info@millangtarashi.com

تماس از طریق تکمیل و ارسال فرم


نام/نام خانوادگی:

تلفن / همراه :

پست الکترونیکی :

موضوع :

متن پیام :

 
موقعیت کارگاه بر روی نقشهمشاهده نقشه بزرگتر