میل لنگ تراشی برادران فلاح اسلام لو > خدمات تراش میل لنگ

ارائه کلیه خدمات مربوط به بازسازي انواع ميل لنگ وشافت خودرو های سبک و سنگین تا طول سه متر  و ترک يابي - تراش وترازکردن انواع ميل لنگ وشافت خودرو های مدرن و قدیمی.

کلیه خدمات بصورت تضمینی ارائه می گردد.

آماده عقد قرارداد با تعمیر کاران انواع خودرو سواری و باری و سازمان ها و شرکت های مطبوع.

   

فیلم مربوط به خدمات تراش میل لنگ با دستگاه پیشرفته AMC K 2000U