میل لنگ تراشی برادران فلاح اسلام لو > خدمات تراش و پولیش سیلندر

کلیه خدمات مربوط به برقو وبوش زدن وبازسازي انواع سيلندرهاهمراه با کف تراش پاليش سيلندر وتست آن

تراش انواع ثابت سيلندر، تراش بوش ميل سوپاپ انواع خودرو های سبک و سنگین

تراش انواع سیلندر های خودرو های جدید و قدیم در کوتاه ترین زمان ( با ضمانت )

پولیش انواع سیلندر های ماشین های باری و سواری

كليه قطعاتي كه كارخانه بر روي خودور نصب ميكند تنها از نظر كيفيت در يك سطح قابل قبول قرار گرفته و هيچ وقت آن ويژگي هاي ايده آل را ندارد اما با يك سري تغييرات ميتونيم عملكرد اين قطعات رو بهينه كنيم در عمل پوليش كاري كيفيت زبري سطح بهبود پيدا ميكند و باعث افزایش کارایی موتور خواهد شد.

فیلم مربوط به دستگاه پولیش سیلندر


فیلم مربوط به تراش سیلندر


دستگاه پولیش سیلندر

دستگاه پولیش سیلندر موتور

خدمات پولیش سیلندر خودرو های سبک و سنگین

دستگاه تراش سیلندر