میل لنگ تراشی برادران فلاح اسلام لو > خدمات سنگ تخت و کف تراشی

ارائه کلیه خدمات مربوط به سنگ زنی انواع قطعات قالب های صنعتی و قطعات موتور خودرو

سنگ زنی انواع سیلندر های تخت و خورجینی

سنگ زنی انواع سیلندر های خودرو های سبک و سنگین در کوتاه ترین زمان ( با ضمانت )

آماده عقد قرارداد با تعمیر کاران انواع خودرو سواری و باری و سازمان ها و شرکت های مطبوع.

 

فیلم مربوط به دستگاه سنگ تخت اتوماتیک


فیلم مربوط به دستگاه کف تراشی سیلندر


دستگاه سنگ دروازه ای

دستگاه کف تراشی سیلندر

دستگاه سنگ تخت