میل لنگ تراشی برادران فلاح اسلام لو > سایر خدمات تراشکاری

ارائه کلیه خدمات مربوط ه تراش انواع شاتون ها سنگ زدن جاي ياتاقان و تعويض وتراش بوش گژنپين

تعویض انواع بوش های میل سوپاپ

دوخت انواع سیلندر و سر سیلندر

بازسازی سطح سر سیلندر های آلومینیومی به روش آرگون کاری

تراز کردن انواع شاتون خودرو های سبک و سنگین

کلیه خدمات بصورت تضمینی توسط تراشکاری برادران فلاح اسلاملو عرضه می گردد.

آماده عقد قرارداد با تعمیرکاران انواع خودرو سواری و باری و سازمان ها و شرکت های مطبوع.

       شاطون تراش  دستگاه تراشکاری

دستگاه سر سیلندر

دستگاه تراش شاطون و یاتاقان